WAAROM DOE IK HET imageWAAROM DOE IK HET image
De uitdaging en missie van Steve is een brug te vormen tussen de theoretische concepten en de praktische uitvoering ervan. Met als doelgroepen docenten, bevelvoerders en manschappen. Alsook voor  diegene die preventief willen omgaan met brandvoorkoming op hun werkplek als in hun thuissituatie.


Docenten staan voor een groep. Binnen deze groep staan de deelnemers centraal. De opdracht van een docent is een uitgebalanceerde leeromgeving te creëren. Waarin we abstracte onderwerpen en praktische handelingen proberen te verduidelijken en vooral het "waarom" in de kijker te zetten.


De Brandweer komt ter plaatse en de bevelvoerders moeten hun strategie en tactiek bepalen. Manschappen voeren technieken uit en passen diverse procedures toe. Dit moet gebeuren in zo een kort mogelijke tijd. Wel met dien verstande dat het risico moet worden afgewogen
tegenover de opdrachten die moeten vervuld worden.


Mensen kunnen zomaar in contact komen met een beginnende brand zowel thuis als in hun werkomgeving. In deze situaties is het van uiterst belang dat je op een snelle en adequate manier handelt naar de veiligheid van jezelf als die van de personen in je omgeving.


Dit zijn zeer veel verwachtingen die gesteld worden in mensen. Uit eigen ervaring heeft Steve ondervonden dat dit niet simpel is. Het is zijn doel om op een efficiënte, aangename en eenvoudige manier zaken te implementeren die gebaseerd zijn op feiten, wetenschap en research en deze zo te verwerken dat ze realistisch uitvoerbaar zijn.