WAAROM DOE IK HET image
De bevelvoerder komt ter plaatse en moet zijn strategie en tactiek bepalen.
Dit moet gebeuren in zo een kort mogelijke tijd. Wel met dien verstande dat er een risicoanalyse moet gemaakt worden. Hier wordt het risico afgewogen tegenover de opdrachten die moeten worden vervuld. De veiligheid van manschappen - efficiënt en effectief bluswerk- vrijwaren van aanpalende gebouwen zijn allemaal zaken die hierin moeten overwogen worden.

Het is mogelijk dat de inkomdeur moet geforceerd worden om toegang te krijgen. Vervolgens moet de rookstopper geplaatst worden om de luchtstroming te controleren. Belangrijk is de veiligheid van de ploeg te kunnen garanderen. Hier wordt verwacht van de verantwoordelijke dat hij met de warmtebeeldcamera een GO of een NO-GO kan inschatten en vervolgens omgeving blijft scannen. Vervolgens wordt er over de radio gemeld dat de vuurhaard is gevonden. En dat we controle brand hebben. De ventilatie ploeg staat klaar om te ventileren, search & rescue ploegen zijn ondertussen hun taken aan het vervullen en het pand aan het doorzoeken.

Dit zijn zeer veel verwachtingen die worden gesteld  aan bevelvoerders en manschappen op de brandvloer. Er wordt verwacht dat bevelvoerders de brandomstandigheden snel kunnen inschatten en dat de manschappen alle technieken vlot onder de knie hebben. Uit eigen ervaring heb ik ondervonden dat dit niet simpel is. Mijn betrachting is om op een efficiënte en eenvoudige manier zaken te implementeren op de brandvloer om zo de bevelvoerders te helpen met het nemen van tactische beslissingen. Dit met als doel de manschappen nog efficiënter en veiliger te kunnen laten werken. En bovenal ons te baseren op wetenschap en research en dit mee te implementeren in onze taak op de brandvloer.